ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΓΩΝΑ

Για την προκήρυξη του αγώνα πατήστε εδώ

Για τις οδηγίες πλου πατήστε εδώ

TIME LIMITS PERFORMANCE Class

TIME LIMITS SPORT Class

TIME LIMITS NON SPINNAKER Class

Αποτελέσματα αγώνα

Performance Class: Leg1 , Leg2, Τελική κατάταξη

Sport Class: Leg1 , Leg2, Τελική κατάταξη

Non-spinnaker Class: Leg1 , Leg2, Τελική κατάταξη