Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΕΦ είναι εννεαμελές και η θητεία του διαρκεί δύο έτη.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τις αρχαιρεσίες της 17ης Μαρτίου 2019, είναι η εξής:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    
Πρόεδρος Βασίλειος Βιρβίλης Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Δημακαράκος  
Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Πανόγλου  
Ταμίας Λεόντιος Πιτταούλης  
Μέλη Βασίλειος Αντωνόπουλος Έφορος Λιμένος
  Αναστάσιος Γκούσης Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
  Ιωάννης Καλατζής Έφορος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης
  Νικόλαος Λιόντας Έφορος Περιουσίας
  Κωνσταντίνος Τζάννες Έφορος Εκπαίδευσης
Αναπληρωματικά μέλη Ιωακείμ Αθανασίου Επιτροπή Δραστηριότητας
  Γεώργιος Κοργιανίτης Επιτροπή Δραστηριότητας
  Δημήτριος Μαθιόπουλος Επιτροπή Δραστηριότητας
     
     
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
Μέλη Μιχαήλ Ρίζος  
  Κωνσταντίνος Βεντούρης  
  Ευθύμιος Μπίρης  
     
     
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
Μέλη Γεώργιος Αλαφούζος  
  Στέφανος Γιαννακάκης  
  Τσίρο Φότζια