ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν.Ο.Ε.Φ.

 

Tην 11/10/2023 συνήλθαν στα γραφεία του Ναυταθλητικού Ομίλου Ειρήνης Φιλίας (Ν.Ο.Ε.Φ.), τα μέλη του Ομίλου τα οποία ορίστηκαν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Πειραιά κα Βασιλική Αργύρη ως προσωρινή διοίκηση του Ομίλου, έπειτα από ενημέρωση του Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Ομίλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι άπαντες οι διορισθέντες αποδέχονται το διορισμό τους και ουδείς αντιλέγει στην πρόοδο της διαδικασίας και στη διενέργεια ψηφοφορίας για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό του Ομίλου, τα μέλη προχώρησαν σε μυστική ψηφοφορία για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 11.1 του Καταστατικού του Ομίλου. Μετά το πέρας της μυστικής ψηφοφορίας αναδείχθηκαν:

 

Πρόεδρος: ο κ. Βασίλειος Μυλωνόπουλος

Αντιπρόεδρος: ο κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος

Γενικός Γραμματέας: ο κ. Ευθύμιος Μπίρης

Ταμίας: ο κ. Λεόντιος Πιτταούλης

Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου: ο κ. Σπυρίδων Ζήσης

Έφορος Υλικού: ο κ. Βασίλειος Μυλωνόπουλος

Έφορος Λιμένος: ο κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος

Έφορος Ανοιχτής Θάλασσας: ο κ. Ευθύμιος Μπίρης

Έφορος Εκπαίδευσης: ο κ. Γεώργιος Χριστοφιλάκης

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: ο κ. Σπυρίδων Τζαμτζής

 

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο, ως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τα ανωτέρω, θα προβαίνει σε όλες τις νόμιμες και επείγουσες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργεία του Ομίλου, σύμφωνα με την από 02/10/2023 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιά και όπως ορίζεται στο καταστατικό του Ομίλου, έως τη συζήτηση της υπό στοιχεία 10291/5172/2023 αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία έχει προσδιοριστεί για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 24/01/2014 και υπό τον όρο συζήτησης αυτής. 

 


Εξελεγκτική Επιτροπή


Ρίζος Μιχαήλ
Αντωνιάδης Βασίλειος
Στυλιανίδης Κυριάκος


Πειθαρχική Επιτροπή


Φότζια Τσίρο
Κάρλος Θεμιστοκλής
Πανόγλου Μαρία