Στο ΝΟΕΦ λειτουργεί Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης, με το οποίο αποκτώνται οι βασικές γνώσεις χειρισμού ενός ιστιοφόρου σκάφους. Η  διάρκεια των μαθημάτων είναι περίπου δύο μήνες και περιλαμβάνει επτά (7) μαθήματα θεωρητικής διδασκαλίας & οκτώ (8) μαθήματα πρακτικής εξάσκησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων, παρέχεται αναγνωρισμένο Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης.

Τα θεωρητικά μαθήματα πραγματοποιούνται απογεύματα στις εγκαταστάσεις του ομίλου, ενώ τα μαθήματα πρακτικής εξάσκησης γίνονται κάθε Σάββατο ή Κυριακή με τα σκάφη του ομίλου ΝΟΕΦ.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Γνωριμία με το σκάφος. Ονοματολογία. Ναυτικοί κόμποι
 • Λειτουργία & ρύθμιση πανιών. Αλλαγές πλεύσεων με τα πανιά
 • Αεροδυναμική. Υδροδυναμική
 • Ναυτικοί χάρτες. GPS
 • Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων
 • Πλοήγηση. Ναυτιλία - σχεδιασμός πλεύσης. Χρήση πυξίδας
 • Ελιγμοί του σκάφους στο λιμάνι πρυμοδέτηση. Αγκυροβολία αρόδο
 • Βασικές γνώσης της μηχανής πρόωσης του σκάφους
 • Χρήση εξοπλισμού ασφάλειας. Τηλεπικοινωνίες - VHF
 • Αντιμετώπιση καταστάσεων κινδύνου. "Άνθρωπος στη θάλασσα"
 • Μετεωρολογία
 • Νυχτερινή πλεύση 

Σε όλα τα μαθήματα οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται κυκλικά ώστε όλοι να περνάνε από όλες τις θέσεις του σκάφους. 

Εάν θέλετε να προχωρήσετε ένα βήμα παρακάτω και να δοκιμάσετε τη γεύση των αγώνων ιστιοπλοΐας, με μόνα προαπαιτούμενα τον ενθουσιασμό και το πάθος, δείτε επιπλέον τα προγράμματα αγωνιστικής ιστιοπλοΐας, με προπονήσεις σε επιλεγμένες θέσεις πληρώματος και συμμετοχή σε αγώνες υψηλού επιπέδου.

Επικοινωνία:

Γραμματεία ΝΟΕΦ (Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, 9:00 - 13:00): 210 42 22 782, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προπονητής ιστιοπλοΐας Καίσαρ Ρόντο (καθημερινά 14:00 - 19:00): 694 473 5376

 

Εναρξη επόμενου Τμήματος: 02 Δεκεμβρίου 2023