Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΕΦ είναι εννεαμελές και η θητεία του διαρκεί δύο έτη.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Βασίλειος Βιρβίλης
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Δημακαράκος
Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Κουτσούκος
Ταμίας Λεόντιος Πιτταούλης
Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου Βασίλειος Βιρβίλης
Έφορος Ανοικτής Θαλάσσης Ιωάννης Καλατζής
Έφορος Λιμένος Βασίλειος Αντωνόπουλος
Έφορος Περιουσίας Σπυρίδων Σάκκος
Έφορος Εκπαίδευσης Δημήτριος Κουτσούκος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Κωνσταντίνος Βεντούρης
 Μέλος Ιωακείμ Αθανασίου