Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΕΦ είναι εννεαμελές και η θητεία του διαρκεί δύο έτη.

Η σύνθεση του Συμβουλίου για τη διετία 2017-2018 είναι η εξής:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Κρίστιαν Τες
Αντιπρόεδρος Βασίλειος Βιρβίλης
Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Κουτσούκος
Ταμίας Γεώργιος Δημακαράκος
Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου Βασίλειος Βιρβίλης
Έφορος Ανοικτής Θαλάσσης Ιωάννης Καλατζής
Έφορος Λιμένος Βασίλειος Αντωνόπουλος
Έφορος Περιουσίας Σπυρίδων Σάκκος
Έφορος Εκπαίδευσης Δημήτριος Κουτσούκος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Κωνσταντίνος Βεντούρης
Μέλος Λεόντιος Πιτταούλης